Färdigfrälst?

Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med Hans barmhärtighet.

Klag 3:22

Jag har varit frälst i drygt 55 år, men är jag färdigfrälst? Ja, sett i Guds ögon är jag frälst sedan 1969, men vet du: Min frälsningsvisshet är något som mognar.

Ju längre tid jag är frälst, ju mer inser jag att det är enbart av nåd – och jag finner ro i detta. Jag inser mer och mer, att det är tron som ger mig vila genom Jesus offer, min enda frälsning, min rätt till förlitan på att jag är Guds barn.

Självklart skall jag leva i helgelse – varje dag! Jobba med mig själv utifrån Ordets och Andens ledning. Men jag tvingas, med åren, inse allt mer att min enda möjlighet till frälsning kommer från Gud – och Gud håller sitt löften!

ALL ÄRA TILL GUD!

Lämna en kommentar