Förneka inte den andliga världen

För även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud.

1 Kor 10:3-5

Man menar ibland att industrialismen tagit död på tron och upplevelser av den andliga världen. Detta är inte enda orsaken – inte ens huvudorsaken. Det farliga fördunklandet, är däremot ett medvetet politiskt beslut, som grundat sig på politisk övertro. 

Den politiska läran, som styrt och styr det moderna samhället, arbetar aktivt för att avskriva det andliga, förnekar dessa krafter och hävda att allt handlar om mänskligt förnuft, vilja, känslor, agerande osv. Men ett fungerande sekulärt samhälle, existerar bara i politisk fantasi. För…

Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. 

Ef 6:12

I praktiken lever alla samhällen inneslutna i ett större andligt sammanhang. Där får ondskans andekrafter fritt spelrum att verka, när de osynliggörs och förnekas.

Det är nämligen inte så enkelt att det enbart är ur människans eget förnuft som ont och gott kommer. När förnuftet upphöjs till gud, blir det kaos. Till stora delar styr människan sitt förnuft, men det finns krafter hon inte rår på och inte kan uppfatta, annat än genom att våga se och erkänna hur samhället allt mer demoraliseras och demoniseras på område efter område – när Gud kastats ut.

Lämna en kommentar