Första stegen som frälst

Hur börjar du då ditt nya liv som frälst? Du börjar den med gemenskap med Gud, så att Han får möjlighet att forma dig som Han vill – som Han alltid haft för avsikt. Denna gemenskap bör du öppna för omedelbart och du kan göra det utan någon annan människas närvaro eller genom att vara på någon speciell plats.

Två viktiga delar i denna gemenskap är bön och bibelläsning.

BÖN

Be kan du göra nästan jämt: Det handlar egentligen om att prata med Gud. 

Många gör det exempelvis när de åker bil, buss, tåg osv. tider då man faktiskt har tid… Överallt och när som helst när du kan tänka, kan du också rikta dessa tankar som bön till Gud. Andra avsätter en speciell tid eller tider på dygnet, då man ostört samtalar med Gud.

BIBELLÄSNING

Bibelläsning kräver däremot oftast mer “utrymme” för engagemang. Ofta förenar man bibelläsning och bön – gärna minst en gång per dygn.

Har du ingen bibel finns några olika översättningar på webben. Själv har jag flera bokmärken i min dator/mobil som jag använder mig av, då jag inte läser i min fysiska bibel. De två jag använder mest är:

Svenska Folkbibeln (https://folkbibeln.it)
King James Bible (https://www.kingjamesbibleonline.org)

Som “bonus” ger Svenska Folkbibelns sida, också möjlighet att kunna lyssna till uppläsning av bibeln. 

Vill du ha en bibel som är med dig överallt, kan du söka och ladda ned någon app till din mobil. Själv har jag “Online Bible” i min telefon. Den finns för både iOS-enheter och Android-enheter.

RESUMÉ

Vänta inte med att börja din aktiva gemenskap med Gud, den är “vatten och bröd” för ditt nya liv.

Lämna en kommentar