Inte dom – befrielse

“Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.”

Joh 3:17-18

Upplever du talet om frälsningen och Jesus Kristus som skrämmande, eller kanske rent av hotfullt? Då är du inte ensam. Orden ovan uttalar Jesus Kristus själv – för snart 2000 år sedan. Kanske upplevde människor redan då hur Gud framställdes som hotfull. Men Jesus vill med dessa ord ta udden ur människors negativa missuppfattning. 

Gud finns, Han är skaparen! Människan kan inte ändra det och med sin existens är hon själv beviset för “en högre makt” – Gud. Men människans flykt från sin Skapare – vilket började med att Djävulen (ormen) lockade henne och att hon lät sig lockas – blev och är hennes egen dom. En dom hon alltså själv dragit över sig och inte kan göra ogjord – i egen kraft.

Det är i denna statiska situation Gud sänder Jesus Kristus. Han kommer inte för att döma – det “behövs” ju inte – utan för att upprätta en möjlig väg tillbaka till Gud.

Om du tycker Gud, Jesus Kristus och kristen tro känns hotfull – försök tänka om! Tro inte att Jesus kommit för att döma dig, Han har kommit för att rädda dig. 

Lämna en kommentar