… och nyktra

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be.

1 Pet 4:7

Nog är det väl självklar att vi som Guds barn skall vara nyktra? Jo, men jag tror vi måste lägga ner mer i ordet än bara nyktra från alkohol. Petrus knyter ihop ordet med: “Var förståndiga…”

Att vara förståndig och nykter innebär att ha medvetandet på sin spets. Att ha sin andliga känslighet på topp. Att se och försöka förstå tecknen, genomskåda lögnerna och pröva allt, utifrån Guds Ord. Vår tid är full av tecken.

Se på den global maktkoncentration, med FN, WEF, WHO m.fl. pusselbitar och fragment för en kommande nya världsordning – i profana sammanhang kallad “the New World Order”.

Se också på medias ständiga utarmande på människors framtidstro: Globala pandemier, global ekonomisk kollaps, global oåterkallelig miljöförstöring, ett 3:e världskrig…

Maktkoncentreringen skapar en plattform för en världshärskare och de ständiga katastrofhoten bygger upp en panikartad och aningslös längtan efter en frälsare – stark nog att “rädda och leda” världen.

Världen väntar på Antikrist – Djävulens Kristus – utan att förstå det.

Lämna en kommentar