Frälsningserbjudandet – ett senapskorn

Frälsningserbjudandet – ett senapskorn

 “Himmelriket är som ett senapskorn som en man tar och sår i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp är det störst av alla köksväxter och blir ett träd…”

Matt 13:13-32

Vad är det som får senapskornet att växa? 

Guds kraft, finns sedan skapelsen redan nedlagt i det, vad som  ytterligare behövs är att det blir sått. Till detta tvingar sig inte kornet självt, det måste få hjälp att komma till växtplatsen.

Gud tvingar sig inte på någon enda av oss. Du och jag måste öppna upp våra hjärtan för Honom – det är så det börjar – vi öppnar upp för Jesus Kristus och tar emot Hans frälsande nåd.  

Då sker ett mirakel i vårt liv och himmelriket – Guds rike – börjar växa i oss.

Skjut inte på beslutet! En dag kommer kornet att förmultna – som du och jag – istället för att gro. Då har fröets kraft och grobarhet gått förlorad.