Nyfrälst

Nyfrälst

Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Ef 4:22-24

Vad som hänt när vi blivit frälsta, är att vi blivit nya människor. Inte i första hand till kroppen, men fullkomligt nyfödda till anden. Så om oss som nyfrälsta, kan vi med rätta säga att: “Vi har blivit som barn på nytt”.

Detta betyder att vi har en del att både lära och kanske läraom.

Det finns “saker” som är helt främmande för oss, som vi behöver förstå, ex detta med Anden och det inre livet: Vår nya osynliga gemenskap med Gud.

Andra “saker” är rent fysiskt synliga och begripliga, vi behöver lära, hur vi lever som Guds barn – för det är ju det vi har blivit. Guds Ande har fött oss och vi är Hans barn.

Under kategorin “Vidare” kommer jag skriva mer om detta – om det nya andliga livet, vi alla genom frälsningen fötts för att leva. 

Lämna en kommentar