Tiden är kort! Människor måste bli väckta!

 

De måste få höra ett genomträngande evangelium, innan förförelse, förvillelse och globalisering gör det omöjligt – eller i vart fall mycket svårt – att dela och förstå det.

Vi behöver öppnade ögon för tidens allvar och låta denna förståelse påskynda allas vår gemensamma kallelse.

Det är inte globalismen vi skall fokusera på. Ändetidens skeenden (bl.a. globalismen) – som vi vet måste komma – måste få bli en orsak till ökad evangelisation.

Så länge dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. 

Joh 9:4

Anden och andliga möten för “känslor och häftiga upplevelser” är inte en unik nisch. Anden skall ge styrka och kraft att övertyga världen om synd och nåd.

Och när han (Anden) kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

Joh 16:8

Diskussioner om kyrkans allt tydligare instämmande i världens värderingsgrunder behöver tonas ner. Vi vet: Många kommer att avfalla. Det är kyrkan själv som underblåser detta. 

Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här. De har gått ut från oss, men de hörde aldrig till oss. 

1 Joh 2:18-19

Men låt det ske, som skall ske! Låt oss, som tror på Ordet som det står, gå ut till människor som behöver bli frälsta. 

Not: Med detta inlägg kritiserar jag varken undervisningen om ändens tid, undervisningen om Anden, eller varningarna för avfallet inom kristenheten. Jag vill peka på risken för att vi ”fastnar” i protester mot sådant som måste ske eller att vi enbart söker och nöjer oss med känslor…
Allt detta har ett syfte. Att förbereda oss, utrusta oss och motivera oss för att förmedla vad Jesus Kristus gjort: Gett oss alla möjlighet till nåd.
Missar vi detta, har vi missat vår kallelse.

Lämna en kommentar