Herren söker oss

(Jag fick en hälsning vid sjutiden att dela denna morgon.)

Herren söker inte vackra hus, väloljade organisationer eller verksamheter. Han söker såningsmän och skördearbetare.

Än är det inte försent att så, men redan är det tid att skörda. Nu gäller uppdraget: “Gå ut i hela världen…”. Men tiden är kort, vad lägger vi den på?

Lägger vi den på det som har evighetsvärde? Vågar vi se på vårt agerande ur denna aspekt? Eller vet vi redan – innan vi ens ställt frågan – att svaret kommer anklaga oss?

Herren söker oss, för att vi skall förkunna, och genom vår förkunnelse fullborda Jesu verk, att dela med andra, vad Han gjort för alla.

Lämna en kommentar