“Arbeta på er frälsning”

Jesus sa: “Vad ska jag likna Guds rike vid? Det liknar en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått mjöl tills allt blir syrat.”

Luk 13:20-21

Låt oss omsätta detta i våra liv.

Kvinnan lägger inte surdegen som en klimp bredvid mjölet hon arbetar med. Hon lägger inte heller klimpen på eller under mjölet. Inte heller rullar hon bara lättvindigt in klimpen i mjölet. Nej hon arbetar in den, tills den och mjölet blir ett. 

På samma sätt arbetar vi in Guds rike i varje del av våra liv. Inga dolda, hemliga nischer… Det sker genom bibelläsning, bön och stillhet inför Gud, tills Guds rike fullkomligt genomsyrar tanke, ord och gärning.

Lämna en kommentar