Hjälp

“Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska då inte er Far i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”

Luk 11: 13

Jesu ord ovan är hämtade från textsammanhanget där Jesus talar om bön – utmanade, uthållig bön, Luk 11: 5-13.  Jag vill – om du tillåter –  summera och koncentrera detta: “Fadern vill ges oss Helig Ande”!

Vem är då Anden? Han är vår Hjälpare! Jesus talar om Honom som sådan i ex Johannes kap. 14: 15-26 och 16: 5-15. Fadern vill ge oss Hjälparen. Amen!

Frågan blir då: Vill vi ha Hjälparens hjälp? Vågar vi släppa taget, vila i och ta emot Hjälparen som hjälpare. Eller vill vi fortsätta att i allt hålla vårt eget förnuft före Guds hjälp?

Lämna en kommentar