Vem är salig?

Att bli lycklig, komma rätt, nå sitt mål, förverkliga sig själv… det är enligt värdsligt och religiöst sätt att tänka, att nå toppen av sitt livs karriär. Jesus använder ett annat ord för dessa begrepp Han talar om att bli salig.

Men det behövs inga värdsliga framgångar för detta, inte heller några religiösa läror och övningar – sådant förtar den verkliga saligheten, förnöjsamheten och den inre friden.

För att nå den djupa saligheten, den eviga saligheten, behövs ett lyssnande, bejakande och bevarande hjärta, ett hjärta som lyssnar till Guds Ord.

Ta dig tid att läsa Ordet, be att Anden öppnar upp det för dig. Vi kommer att behöva mycket av Guds Ord för att få ljus över tidens skeden, bygga upp motstånd mot förförelse och hålla ut genom förföljelse.

Jesus sa: “Saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det.”

Ur Luk 8:28

Lämna en kommentar