Vår tro tål att prövas

Ja, den tål att prövas när vi som människor förstår att ställa oss i rätt förhållande till Gud.

  • Jag är ordblind, men jag tycker om att skriva och upplever Guds kallelse att göra det… 
  • Ordblindheten gjorde det svårt att läsa, hindrade mig bli det jag ville bli…
  • Min första fru dog när hon nyss fyllt 47 och jag 45…

Livet prövar oss, livet prövar vår tro. När vi förstår att vi inte alltid kan förstå – när vi accepterar vår begränsning – upptäcker vi att vår tro tål att prövas. 

Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.

Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Jes 55:8-9

(Not: Gud ledde mig att gifta mig med en lärare, hon korrekturläser ofta det jag skriver.)

Lämna en kommentar