Israel och judarna

Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkten bli välsignade.”

1 Mos 12:1-3

Vem har utvalt Israel? Det är inte FN, någon global domstol, någon enskild nation eller person – det är Herren!

Herren är den som utvalt Israel och judarna att vara Hans redskap på ett för evigt och unikt sätt. Vi är hedningar, välsignade genom detta folk. Detta folk har ett jordiskt land som det fått av Honom, som skapat jorden. Denna ordning gäller tills himmel och jord förgår! Ja, tom när det skett, och en ny himmel och en ny jord skapas, blir Jerusalem – den heliga staden – Guds tabernakel bland människorna.

Att därför stämpla judarna som förbrukade, är att sätta sig över Guds Ord och Guds vilja – sätta sig över Honom. Avfärda de som lär ut ersättningsteologi, varna dem för deras vilsenhet!

Be för judarna och uttala Guds namn i välsignelse över folket och landet!

Lämna en kommentar