Till en flämtande låga

Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka.

Jes 42:3

Jag har en hälsning till några och till dig. Du är alltså inte ensam att behöva denna hälsning, upplever jag Anden säga, men ändå skall just du pröva om det är till dig – Amen.

Den eller det som just nu försöker få din låga att slockna är inte Herren – dvs det är inte Herren som prövar dig. Det som sker, sker för att du själv överträtt de gränser Herren satt för ditt liv och din tjänst.

Du är ivrig, du vill tjäna… men du inväntar inte Herren – Han som är din styrka, din ledsagare, ditt beskydd.

Du har ställt dig själv – i iver och övermod – i vindar där inte Herren placerat dig. Ta ett steg tillbaka, in i Herrens omsorg och skydd, och lyssna på vad Han vill säga dig. Du skall inte ställas åtsidan, men du skall hämta kraft och beskydd hos Honom – inför nya uppgifter.

Lämna en kommentar