“Den som satt spaden i jorden…”

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp…

1 Tim 6:11-12

Vi vet nog alla vad uttrycket i rubriken betyder: När vi börjat, fortsätter vi tills vi är färdiga.

Men ibland vill viljan ge vika för känslor, detta gäller mycket i livet, också det som tillhör vår tro – vår uthållighet prövas. Att förstå och erkänna detta är början till större uthållighet – vi kommer att behöva det.

Jag brukar försöka lösa detta problemet genom att skriva ett meddelande till mig själv.

När jag är på topp, när jag “vet” vad Gud vill, då skriver jag ner det och daterar det. När sedan missmodet växer, tar jag fram mitt meddelande och läser vad jag själv skrivit ned om det jag upplevt avseende Gud vilja. Och med meddelandet för ögonen och i bön inför Herren beslutar jag mig för, hur det än känns: Har jag satt spaden i jorden, fortsätter jag gräva – med Gud hjälp!

Inte utifrån känslor, utan utifrån vad jag upplevt att Gud har talat.

Lämna en kommentar