Medan dagen varar…

Hur hanterar vi denna, den sista tiden? Offrar vi den till meningslösa diskussioner eller meningslösa försök att ändra det som profetiorna berättat skall ske och som vi inte kan eller skall ändra? Eller lägger vår kraft och energi på att vinna människor för Gud?

Lyssna till Guds Ande! Jag säger inte att det är så. Men kanske vill Gud att du skall söka förnyelse. Kanske vill Gud något nytt, något extra med just ditt liv – i denna tid?

Vågar du bryta dig ut ur en kanske bekväm och invand position?

Lämna en kommentar