“Är islam och kristendom samma?”

Låt mig först svara kort: Nej! 

“Men”, kanske du tänker, “är det ändå inte så att Allah och Gud är samma gud, många teologer, präster och pastorer hävdar ju det.”

Svaret på detta blir också: Nej!

Vilken samstämmighet har Kristus med Beliar (Satan)? … Vad kan Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

2 Kor 6:15-16


Men för att du inte skall tycka det är ett för enkelt svar, vill jag ge dig några utgångspunkter för det.

Allah är ett arabiskt ord, som översatt till svenska betyder gud. Ibland framförs tanken att Allah därmed skulle vara Gud. Men den slutsatsen håller inte. Det finns mängder av gudar som människor kallar gud, men därmed är självklart inte alla som kallas gud Gud.

… det finns många “gudar” och många “herrar” … bara en Gud, Fadern från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus genom vilken allting är och genom vilken vi själva är.

1 Kor 8:5-6

“Men ändå”, protesterar du kanske, “kan inte Allah och Gud vara samma i alla fall?”

Nej! Allah och Gud motsäger varandra på Bibelns mest centrala punkt: Jesus Kristus!

Gud bekänner Jesus som sin Son, den smorde, dvs Kristus (Messias) – Allah förnekar detta. Men eftersom Jesus Kristus, enligt Gud själv, är enda vägen till frälsning är Jesus så central att det inte går att förneka Honom – om man vill komma till Gud!

Att förneka Jesus Kristus – Hans offer, vår frälsning – är att förneka enda vägen till Gud. Att tro på Allah och det Mohammed lär om honom leder därför inte fram till Gud, bara till “en gud”.

Den som förnekar Sonen (Jesus Kristus) har inte heller Fadern (Gud). Den som bekänner Sonen har också Fadern.

1 Joh 2:23

Men vidare säger Guds Ord att den som förnekar Jesus Kristus är Antikrist. Antikrist skall en dag träda fram på världsscenen och utropa sig själv som världens frälsare och gud. Men redan nu finns antikrister, sådana som förnekar Jesus som Kristus.

Vem är lögnaren om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 

1 Joh 2:22

Det som skiljer islam från kristen tro – och som därmed sätter punkt för diskussionen – är alltså Jesus Kristus! Han är Guds erbjudna väg till frälsning – den enda vägen!

Allah förnekar att Jesus är Kristus. Gud fastställer att Jesus är Kristus. Dessa två sätt att förklara vem Jesu är, kan inte komma från samma gud. 

Men finns inte Jesus i islam? Ja, men inte som Kristus, Guds Son. Han dog inte på korset och uppstod inte. Tron på Jesus som frälsare blir därmed omintetgjord. Jesus har ju inte dött och uppstått för att försona oss med Gud (enl. islam): Detta är grunden i evangelium – där går kristen tro och islam helt olika vägar!

Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta.

Apg 4:11-12

Lämna en kommentar