Sluta slingra dig

Sedan kom en laglärd fram för att pröva honom och frågade: “Mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: “Vad står det skrivet i lagen? Hur läser du där?” Han svarade: “Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Jesus sade till honom: “Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.” Då ville mannen rättfärdiga (dikaioō) sig och frågade Jesus: “Vem är då min nästa?” 

Luk 10:25-29

Bibeltexten ovan översätter ordet dikaioō, i sista meningen, med “rättfärdiga”, andra översätter det med “försvara”, kanske kan man skriva “urskulda eller ursäkta”. Dvs mannen försökte dölja sig bakom okunnighet. 

Med modernt språk hade kanske Lukas istället skrivit att han försökte “slingra sig”. 

För problemet med denna typ av agerande, är att Gud redan vet allt om oss! Vi kan urskulda oss inför varandra, men aldrig inför Gud.

Gud vet hur många gånger Han talat till dig om att du behöver bli frälst och Han vet att du förstått men försökt slingra dig undan och skjuta upp beslutet. Då kommer du inte kunna stå inför Honom och säga: “Men jag förstod ju inte…” 

Livets bok kommer en dag att öppnas, då är frågan kommer ditt namn stå där eller ej?

Lämna en kommentar