När Gud kallar

Har varje människa en särskild och personlig sökningstid? 

Jesus säger: “Ingen kan komma till mig, om inte Fadern som har sänt mig drar honom, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen.”

Joh 6:44

Hur skall man förstå detta? Kan inte människan själv bestämma när hon skall komma till Gud? 

Enligt Jesu ord ovan är det inte så. Orden vi ibland använder: “Det är aldrig försent…” får inte tolkas så att människan själv avgör när det är dags. Detta är “vackra ord”, som kan bli en vilseledande lögn!

Det kostar att bli frälst och det kostar att förbli frälst! Drar sig människan för att bli frälst är det oftast pga av kostnaden. Men den kostnaden blir inte lägre och har heller inga perioder av “extrapris”. Anser hon sig inte har råd när Gud kallar, har hon inte råd heller imorgon, eller övermorgon, eller någon annan dag.

Därför måste människan – just du – ta vara på kallelsen, när Gud kallar just dig.

Gud kallar – Anden vill föda till nytt liv.

Jesus säger: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” 
Jesus säger: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande.

Ur Joh 3: 3-6

Du svarar genom ett klart “nej”, om du avvaktande tiger är det fortfarande ett “nej”, då kallelsen är en uträckt gåva som måste tas emot. Du måste svara “ja”, för att frälsning skall förverkligas.

Grip Guds kallelse när du hör den! Det kan bli försent, ja det kommer bli försent. För snart är kallelsens röst till frälsning kvävd av andra röster. Kanske hinner du inte höra rösten en gång till…

Lämna en kommentar