Ta i beräkning…

Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget?

Luk 14:28

“Men skall vi inte berätta om hur underbart det är att vara frälst och vara Guds barn? Hur saligt allt är?”

Jo, det kan vi med rätta göra, för inga är ju tryggare “än Guds lilla barnaskara”. Men för Guds barnaskara finns det också kostnader. Valet av Jesus som Herre, medför också kors och strid.

Bli därför inte förvånad om ditt val – att följa Jesus – ibland blir jobbigt och om begreppet “ibland” kanske blir till långa perioder. Det är inte brist på tro hos dig, som får dig att gå igenom lidande av olika slag, snarare tvärt om! Satan besvärar sig inte med att försöka få dem på fall, som inte utgör ett hot. Han låter dem gärna slumra vidare i världslig förnöjsamhet.

O, besinna hwad det kostar,
Öfwerwäg din sak i tid.
Korset först — och kronan sedan,
Strid — och sedan ewig frid.

/Lina Sandell 1859

Lämna en kommentar