Jesu är Messias

Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: “Är du den som skulle komma, eller skall vi vänta på någon annan?” (Matt 11:2-3) Kanske började Johannes tvivla… Kanske hade han samma förväntan på vad som skulle hända när Messias kom som så många andra. … Läs mer

Måltiden i Guds rike

Men alla började ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se den… En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och ska ut och pröva dem… Ännu en annan sade: Jag har gift mig, så därför kan jag inte komma. ur Luk 14:18-20 Vår … Läs mer

“Till vem skall vi be: Gud eller Jesus”

Jesu undervisning om bön exemplifieras med bönen “Fader vår”, Matt 6:9-f och Luk 11:1-f. Personligen tänker jag att Fadern är det samma som Gud. I Joh 16:26 fortsätter Jesus undervisningen och säger att vi skall be Fadern i Hans (Jesu) namn. Bön får sedan en helt ny dimension när Jesus dör på korset. Förhänget (förlåten) … Läs mer

Jesus skall gör oss…

Matteus berättar i kap 4 vers 18-22 om Jesu möte med de första lärjungarna, några enkla fiskare, Han sa till dem: “Kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare.” Vi vet att de var vanliga människor, vanliga jobbare. De hade säkert inte någon hög utbildning eller hög samhällsstatus, ändå valde Jesus dem … Läs mer

Förlåtelse

…förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. … om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser. ur Matt 6:12-15 Gud har genom Jesus Kristus förlåtit oss. Men Han … Läs mer

Sagt av vem?

“Ni har hört att det är sagt till fäderna: … Jag säger er: …” (ur Matt 5:21-22)“Ni har hört att det är sagt: … Jag säger er: …” (ur Matt 25:27-28) Jesu bergspredikan innebär inte ett utslätande eller försvagande av lagen, snarare är den en förstärkning, en skärpning. Men det är orden: Ni har hört… … Läs mer

Synden och lösningen

Människan valde tidigt att sätta sig över Gud, hon drabbades därmed av syndens konsekvensen. Det betyder att även om människan lyckas leva perfekt gentemot andra, skulle synden gentemot Gud fortfarande gör oss till syndare. Synden består i att vi försöker ta auktoritet över Gud. Synd kom in i människans liv då Adam och Eva fattade … Läs mer

Ambassadörer

Ni är världens ljus… Inte (heller) tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen. ur Matt 5:14-16 Helgen … Läs mer

Mellan hägg och syren

Jag vet inte om skomakaren fick någon semester i år. Det blev ingen tid för det – “mellan hägg och syren”. Lika explosivt var och är det med många blommor. Prästkragarna utmed stengrunden vid torpet är runt tre veckor tidigare än vanligt och klematisens torra fjolårsstänglarna brukar jag klippa bort vid denna tid – nu … Läs mer

Bana eller blockera

“Bana väg för Herren, gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas, kuperat land bli slät mark.” Jes 40:3-4 Orden är profetiskt uttalade om Johannes döparen (Matt 3:3), men kanske bör jag också ställa mig själv i dess ljus: Hur agerar jag? … Läs mer