Profetior om kommande händelser

Guds agerande och handlande med oss människor, sker alltid av kärlek. När Han meddelar profetior utgår de alltså från Hans vilja för vårt bästa och vi kan ana två huvudsakliga grupperingar.

Löften

Exempel på uppfyllda sådana är att: Gud skulle sända sin Son. Jesus Kristus skulle uppstå och efter uppståndelsen lyftes upp till Fadern. Exempel på löften som kvarstår är att: Guds frälsta barn skall lyftas upp till Jesus. Jesus skall komma tillbaka, besegra ondskan och därefter initiera tusenårsriket. Detta sker före den slutliga dom och upprättandet av en ny himmel och en ny jord.

Varningar

Gud varnade Lot och hans hustru för vad som skulle ske med Sodom på grund av synden. Lots familj fick möjlighet att fly och att inte se sig till baka. Lot, hans hustru och hans två döttrar flydde, men Lots hustru såg sig tillbaka och blev en saltstod, 1 Mos 19:1-30.

Men det finns också Bibliska beskrivningar av sådant som “avblåsts”, jag tänker på Jona och staden Nineve. Jona begav sig till Nineve och förkunnade Guds Ord: Att staden, på grund av sin ondska, skulle ödeläggas – han angav till och med en tid: “Om fyrtio dagar…! (Jon 3:4).

Då händer det som var Guds avsikt med profetian, folket i staden vänd sig bort från sin ondska. “När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade Han det onda som Han hade hotat att göra mot dem och gjorde det inte.” (Jon 3:10).

Det får dock inte leda oss till att tro att bara för att Gud “avblåst” en profetia, är allt som vanligt och att vi kan fortsätta som förut. Folket i staden Nineve “glömde” efter några generationer Guds varning och återföll i sitt onda agerande. På nytt faller Herrens ord över staden, förmedlade av profeten Nahum. Så läggs Nineve till slut i ruiner vid babyloniers och mediers anfall – ca 200 år efter den omvändelse som skedde då Jona meddelat Guds profetia.

Sammanfattning

Låt oss inte blunda för profetiorna, med rädsla för att de handlar om kommande hemskheter eller dom. Vi måste minnas att Gud meddelar dem av kärlek. Han ger oss genom dem möjlighet till omvändelse eller förberedelse. Låt oss heller inte glömma vad Gud en gång låtit profeterat, så som människorna i Nineve gjord.

Lämna en kommentar