Profeter och profetior

Profeter, profetior och talet om ändens tid bemöts ofta med avståndstagande, förringande och skepticism – så också i våra församlingar. Ur detta perspektiv tänker jag dela något av vad jag funnit avseende “profeter och profetior”.

Profeter och profetior är inget som vi ohejdat kan koppla till det kristna eller judiska, profeter förkommer i flera religioner. Också i helt sekulära sammanhang, finns något likande de kallas konspiratörer, provokatörer, influenser m.fl. Vi behöver bejaka detta och lära oss syna vem som talar och vems ärende “profeten” går. Bara för att något styckevis syns rätt, behöver inte helheten vara så. Det rätta, kan utgöra en inkörsport för att sprida falska och förförande läror. 

Men när vi som kristna talar om profeter, talar vi underförstått om Guds profeter, dvs personer som oförskönat, i olika situationer och i olika sammanhang, talar vad Gud bjuder dem att tala. Även om vi ofta tänker på profeter som personer som talar om större händelser i närtid, eller i långt fram kommande tider, är profetens uppgift också att avslöja pågående skeenden i det fördolda, i nutid. Kort sagt profeten ser och talar hemligheter, som Gud låter profeten vet.

När vi talar om profetior tänker vi ofta på Guds oföränderliga framtids beskrivningar. Gud har sagt… och det kommer att ske. När/om det inte sker menar vi att profetian är falsk. Men vi måste ha i minnet att somliga profetior inte är ovillkorliga, utan uttalas med ett syfte: Att rädda människor. 

“Om ni inte vänder om, kommer…!” Under förstått: “Men om ni vänder om…”, kommer den profetiska varningen att lämnas utan åtgärd – eller ställas på framtiden!

Mer om detta i kommande inlägg.

Lämna en kommentar