Andens enhet

Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla.

Ef 4:3-6

Med stor försiktighet och djup ödmjukhet måste jag dela det, så som kommit till mig, när jag vaknade strax för fyra, morgon den 30 juli 2023. 

Paulus uppmanar oss att göra allt vi kan, för att bevara Andens enhet. Vi skall alltså verkligen “ta i”, för att enheten skall bestå och bli starkare. Men därmed är det inte ett absolut “bud” som måste fullföljas, till varje pris. Det är oerhört viktigt att bevara enheten. Men enheten (församlingen) – som ju skall vara enad runt Anden – kan behöva ges upp, om den inte fungerar.

Följande kriterier för enhet måste finnas. Enheten måste:

 • Bilda och vara en kropp (se 1 Kor 12:12-26)
 • Ha samsyn om Anden
 • Bygga på ett och samma hopp:
  • En Herre
  • En tro
  • Ett dop
  • En Gud

Detta är grunden för den gemenskap vi skall gör allt för att bevara. Finns inte den grunden, är enheten inte en enhet som skall bevaras. Då leder den till avfall i stället för upprätthållande. För enhetens avsikt, är att stärka, skydda, uppmuntra, vårda… inte att bryta ner och bli en grogrund för falskhet och villfarelse.