Heliga i Kristus Jesus

Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. (Fil 1:1)

Heliga – enkelt uttryckt – vigda till, sammanbundna med, tillhöriga Gud, Fadern.

Heliga är vi inte i vår egen kraft, heliga är vi i Kristus Jesus. Vi är därför inte mer eller mindre heliga, ingen är ett helgon – mer än någon annan. Vi är alla heliga – i Kristus Jesus.

Res dig upp! Du är inte förlorad för att du inte är perfekt. Du är redan helig i Hans nåd. Se på Honom, försök bli Honom lik. Bli Hans efterföljare! Men gör det alltid med tacksamhet över att du redan är en av alla heliga. Genom Jesu Kristi offer är du vigd att tillhöra Gud. För…

… var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. (Apg 2:21)

Lämna en kommentar