Gud kallar på dig

Då kallade Herren på Samuel. ”Här är jag”, svarade Samuel. Sedan skyndade han bort till Eli och sade: ”Här är jag, du ropade på mig.” Men Eli svarade: ”Jag har inte ropat. Gå och lägg dig igen.” 

När Herren kallade på Samuel för tredje gången, sa Eli till Samuel: ”Gå och lägg dig, och om Han ropar på dig, så säg: Tala Herre, din tjänare hör.” Och Samuel gick och lade sig på sin plats.

Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut: ”Samuel! Samuel!” Och Samuel svarade: ”Tala, din tjänare hör.”  Då sade Herren till Samuel: ”Se, jag kommer att göra något…

Sammandrag av 1 Sam 4:3-11

Samuel var en ung man, inte mer än en pojk, när han hörde hur Herren ropade på honom – inte så konstigt att han tog fel och trodde det var Eli – prästen i templet där Samuel sov. Men Eli förstod vem som ropade på Samuel och berättade för Samuel hur han skulle agera om Herren ropade igen.

Med denna bibelberättelse som grund, skriver jag detta inlägg just till dig, som upplevt och upplever en inre oro och kallelse till livsförändring. Någon kallar dig och har kallat dig länge att söka “meningen med livet”.

Du har prövat med yoga, religioner, mindfullness, new age, meditation… utan att uppleva att din oro – ditt sökande – stillats. Någon ropar fortfarande på dig!

Därför uppmanar jag dig: Bli stilla! Knäpp dina händer och berätta för Herren Gud hur du känner och be Honom tala. 

För Gud är vår skapare och vi är skapade till gemenskap med Honom. Utan denna gemenskap blir vi vilsna, rastlösa och trasiga. Så vill inte Gud att vi skall ha det. 

“Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland folken, upphöjd på jorden.”

Säger Gud genom Psaltaren – 46:11

“Om ni vänder om och är stilla blir ni frälsta. Genom stillhet och tillit blir ni starka.”

Säger Gud genom Jesaja – 30:15

“Sök Herren, medan Han låter sig finnas.”

Uppmanar dig Jesaja – 66:6