Ta sitt kors

Sedan kallade han till sig folket tillsammans med sina lärjungar och sa till dem: Den som vill bli min efterföljare, han måste förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig.

Mark. 8:34


Detta ord kan verka skrämmande och ofta söker vi förklara och mildra det.

“Jesus menade inte exakt så.” Nej, det tror inte jag heller.

Men orden skaver, därför att de står där, svart på vitt och de skaver ofta på fel sätt, vi tar inte till oss dem som de är avsedda.

Att förneka sig själv och ta sitt kors på är att ge upp sin egen självtillräcklighet – sina egna duglighet – att komma till Honom som barn – tomma på allt eget. Vi kan inte komma till Honom på självgodhetens vingar.

När Jesus tar sitt kors, ger Han upp sig själv. Han är Gud, men avsäger sig den rätt det ger Honom.

Att ta sitt kors – vårt kors – är att avsäga oss allt vi kan uppleva kunde räkna oss till godo. Vi måste bildligt korsfästa vårt eget och låta det dö, bli till intet gjorda och hjälplösa som ett barn.