Vem äger vårt hjärtat

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre, eller hålla fast vid den ene och förakta den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.

Matt 6:24

Jesus sade till honom: “Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har ingenstans att vila sitt huvud.”

Matt 8:20

Jesus svarade: “Följ mig, och låt de döda begrava sina döda.”

Matt 8:22

När vi blir frälsta från straffet för våra synder, föds vi av Anden till ett nytt, ett annat liv, vi kommer att tillhöra ett nytt rike – Guds rike, Joh 3: 5-6. Det betyder inte att vi lämnar det rike vi nu lever i – världens och köttets rike.

Innan vi blev frälsta hade vi bara världen att tänka på, vi agerade som alla som tillhör världens rike. Efter vår frälsning behöver vi förstå att vi nu lever i två riken, som ofta står i konflikt med varandra.

Denna konflikt handlar om vårt hjärta. Hjärtat kan inte delas – då upphör det att fungera.

Lämna en kommentar