Lyssna till det du läser.

Texten nedan har jag byggt på Matt 7: 24-27.
“De två husbyggena”

Den som läser och verkligen lyssnar till Jesus ord och handlar så, han bygger sitt kristna liv som en noggrann byggmästare bygger ett hus. När det sedan utsätt för regn och snö, kyla och värme, stormar och allt annat ett hus kan utsättas för, står det kvar och ger skydd.

Men den som läser utan att lyssna till Jesus ord och handla så, utan bygger sitt kristna liv på religiösa sägner och obibliska traditioner, han liknar en slarvig byggmästare. När hans hus står färdigt, står det inte emot värmen eller kylan, fukten tränger in och när stormar och annat som kan drabba huset, kastar sig mot det, rasar det samman och blir en dödsfälla för dem som litar på det.

Om du skall kunna lita på att din kristna tro bär, i kommande tiderna, måste du lyssna till vad Jesus säger. Du måste kunna skilja sanning och äkthet, från fabler och sägner och sådant som bara kittlar öron och sinne.

Lämna en kommentar