Vem var Jesus, från Nasaret?

Frågan kan verka banal, men jag frågar inte för att få ett svar, utan för att du skall ge dig själv ett svar.

Var Jesus en människa av kött och blod – inget mer? Då var Han ett föredöme och en religionsstiftare. Men var Han Guds Son, Guds utvalde, Guds Kristus – då är Han mer än en människa av kött och blod. Då är Han någon du måste lyssna på. Någon vars ord du förkastar eller väljer att acceptera som Guds Ord – ord du behåller ditt avstånd till, eller väljer att följa.

Ingen kan tvinga dig tro på Jesus, så som Bibeln beskriver Honom. Det är ett val, du måste göra. Så länge du inte gjort det är Han meningslös historia. Men när du beslutar dig att tro, att Han är Guds Son, måste du fatta nästa beslut – följa eller inte följa. Man kan tro att Han är Guds Son, men neka att följa.

För man kan inte halvtro på Jesus Kristus, inte forma en tro, med “om” och “undantag”. Det Jesus sa då, säger Han idag. Så frågan kvarstår – och nu blir den tillspetsad:

Vem är Jesus för dig och vad gör du med Honom?

Lämna en kommentar