Vishet

Är någon av er vis och förståndig, då ska han visa sina gärningar genom ett klokt, vänligt och gott uppträdande. Men bär ni bitter avund och rivalitet i ert hjärta, ska ni inte skryta och ljuga i strid mot sanningen. En sådan “vishet” kommer inte från ovan utan är jordisk, oandlig, demonisk.

Men visheten från ovan är först och främst ren, dessutom fredlig, mild, följsam, full av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.

Ur Jak 4:13-27

Jordisk vishet handlar om kunskap, läror, betyg och kall intelligens. Sådan vishet leder till dispyter, debatter och strider. Den skapar berömmelse, positioner och högmod, men lämnar sårade hjärtan och bitterhet utefter sin väg.

Himmelsk vishet är något annat. Sådan vishet föder inte strider och debatter med avsikt att skapa segrar. Den vishet frågar hur den kan vara till hjälp för andra. Den samtalar, utan krav på bekräftelse eller upphöjelse. Den delar ut av sig själv med visshet om att Anden – om Anden ges utrymme – får bearbeta vad som sagts genom ord och handling.

Lämna en kommentar