Gud fattar inte dina beslut

Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. 1 Kor 10:13 Läs inte nedan som dömande! Men ibland behöver vi som frälsta väckas inför de sanningar om vårt personliga agerande som vi gärna fjärmar oss inför. Vem tillåter … Läs mer

Döda från lagen

Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar … Läs mer

Vår nya tjänst

Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten – jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni förr ställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, … Läs mer

Ingen fördömelse

Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den köttsliga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, till det yttre … Läs mer

Abrahams exempel

Rom 4:1-2 Om Abraham kunde kallas rättfärdig i sitt sätt att leva, hade han något att berömmas för – han uppfyllde det näst största budet. Jesus säger: Mark 12:31 Men “Sedan…” betyder att något sagts innan: Mark 12:30 Även om vi möjligen kan leva rättfärdigt mot vår nästa, bär vi på syndafallets skuld. Det enda … Läs mer

Bruten makt

Om nu Sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Joh 8:36 Dagligen går vi ut med vår valp på gångvägar norr om vår tomt – det är bara ett smalt skogsparti emellan. Vägarna är populära för hundägare, men ingen hund går där utan koppel. Men du skulle vara med när vi släpper lös honom … Läs mer

“Den som satt spaden i jorden…”

Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp… 1 Tim 6:11-12 Vi vet nog alla vad uttrycket i rubriken betyder: När vi börjat, fortsätter vi tills vi är färdiga. Men ibland vill viljan ge vika för känslor, detta gäller mycket i livet, också det som tillhör vår tro – vår … Läs mer

Israel och judarna

Herren sade till Abram: ”Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem … Läs mer

Till en flämtande låga

Ett brutet strå ska han inte krossa, en tynande veke ska han inte släcka. Jes 42:3 Jag har en hälsning till några och till dig. Du är alltså inte ensam att behöva denna hälsning, upplever jag Anden säga, men ändå skall just du pröva om det är till dig – Amen. Den eller det som … Läs mer

FRÄLSARKRANS

Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd… Frälst – gammalt ord för räddad. Det betyder att någon kommit till vår undsättning, då vi själva inte … Läs mer