Nåd och sanning

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. 

Joh 1:14


Full av nåd och sanning. Båda orden är starkt knutna till varandra. Strax innan Johannes talar om Jesus som “nåd och sanning”, talar han om Honom som “ljuset”- det ordet passar bra med de föregående.

I ljus är hopp och nåd – för oss. I ljus uppenbaras sanningen – om oss.

Först när vi låter sanningen om oss bli sann och inte naggad på – genom att invecklas i ord om tolkningar… blir vi satta i skick att låta oss genomsyras av nådens frälsande kraft.

Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord finns inte i oss. (1 Joh 1:10)

Nåden kräver inte felfrihet – då är den ju utan betydelse, men den kräv ärlighet och sanning – först då kan den verka.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *