Ordets makt

Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd utan av en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

Lägg därför bort all slags ondska, falskhet, hyckleri, avund och förtal. Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning, när ni nu har smakat att Herren är god.

Ur 1 Pet 1:22-3

Guds Ord är heligt och har makt, det utför under, först i oss och sedan med oss. Därför får vi aldrig förändra vad Gud skrivit. Det Han skrivet är skrivet och skall bevaras som det står.

Vi får inte heller lägga bort Guds Ord. Det måste var dag få bearbeta oss. Ordet i oss hjälper oss lägga bort vår gamla människas natur. Detta får vi inte ta lätt på. “Lägg därför bort…”, betyder, “Lägg därför bort…”.

Vi är satta på en ny grund, så låt oss bygga på denna grund med Guds ord som ritning och minnas att byggandet är ständigt och livslångt – inget vi lämnar därhän. Och när vi bygger, är Jesus med oss – även om det går fel. Han vet att vi inte är perfekta byggare, men felen hjälper Han oss rätta till, för Han ser till vår vilja.