Att “falla i jorden”För att tjäna Herren Jesus Kristus, krävs att vi själva bildligt är redo att “falla i jorden”, för att kunna följa Honom – tjäna Honom – hela vägen.