Sexuel frigörelse – ond andlig manifestation

Del 3

Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.

Ef 4:30

Vår vilja till lydnad och utlevnad av vår tro på Guds Ord, är en plattform för Anden. Ande är vår hjälp för att navigera på den smala väg som löper rakt igenom världen. Vi behöver värna Anden och inte bedrövar Honom!

Djävulen är införstådd med detta! Han vet, att kan han få oss att tvivla på och blunda för Guds Ord och Anden, kommer han snart få oss bort från den smala vägen. Därför är det inte konstigt att han försöker locka oss på områden där vi generellt är svaga. Sex är ett sådant område – motpolernas välsignelse inom äktenskapets ram, förmörkande utanför.

Den sexuella frigörelsen, förskönad och upphöjd av vår tids media, går oftast rak emot Guds ord! Tyvärr ser vi hur Satan lyckats nästla in sitt budskap i delar av kristenheten. Det man förr predikade för, tiger man nu om, för att istället kunna lyfta fram motsatsen.

Låt inte Satan blås ut ditt ljus.

Lämna en kommentar