Abrahams exempel

Vad ska vi då säga att Abraham fann, vår förfader efter köttet? Om Abraham förklarades rättfärdig genom gärningar, då har han något att berömma sig av – men inte inför Gud. 

Rom 4:1-2

Om Abraham kunde kallas rättfärdig i sitt sätt att leva, hade han något att berömmas för – han uppfyllde det näst största budet. Jesus säger:

"Sedan kommer detta: Du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa." 

Mark 12:31

Men “Sedan…” betyder att något sagts innan:

"...du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft."

Mark 12:30

Även om vi möjligen kan leva rättfärdigt mot vår nästa, bär vi på syndafallets skuld. Det enda som löser oss från den är Jesu Kristi fullkomliga och evigt försonande offer.

Abraham levde under uppskovets tid – före Jesu uppståndelse – han trodde “i förskott” på Guds nåd. Den tron räknades honom till rättfärdighet.

Och Abram trodde på Herren, och Han räknade honom det till rättfärdighet.

Mos 15:16

Lämna en kommentar