Under mattan

Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. … Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh 1:7 & 9 … Läs mer

Trygghetens glädje

Med Guds makt bevaras ni genom tron fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. 1 Pet 1:5-6 Att vara glad av rätt orsak är viktigt! Vår glädje är inte byggd på världens premisser – eller … Läs mer

Gemenskapens präglande

…Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 1 Joh 1:3 Hur lever vi ett segrande kristet liv? Det finns en grundläggande insikt: Vi präglas av det och dem vi omger oss med. Hunden präglas av husse och matte. Barnet präglas av föräldrar och miljö. Manen och hustrun präglar varandra. Som kristna, … Läs mer

“…om Jesus dröjer”

Orden var vanliga som avslutning på möten man hade när jag var nyfrälst – 1969. “Vi möts till gudstjänst nästa söndag – om Jesus dröjer.” Jag uppfattade aldrig denna hälsning som en tom fras. Meningen med orden kom från medvetna och övertygade hjärtan. Vi uppmanades vara beredda på att Jesus kunde komma när som helst. … Läs mer

Ta i beräkning…

Om någon av er vill bygga ett torn, sätter han sig då inte först ner och beräknar kostnaden för att se om han har råd att slutföra bygget? Luk 14:28 “Men skall vi inte berätta om hur underbart det är att vara frälst och vara Guds barn? Hur saligt allt är?” Jo, det kan vi … Läs mer

… och nyktra

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. 1 Pet 4:7 Nog är det väl självklar att vi som Guds barn skall vara nyktra? Jo, men jag tror vi måste lägga ner mer i ordet än bara nyktra från alkohol. Petrus knyter ihop ordet med: “Var förståndiga…” Att … Läs mer

Fortsätta resan

Lägg därför bort… (1 Pet 2:1)Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort… (Ef 4:22)Men nu ska också ni lägga bort… (Kol3:8)Lägg därför bort… (Jak 1:21) Vad det är vi skall lägga bort, kan vi läsa själva och jag hoppas att vi var och en vet vad det gäller. För detta “lägga bort” … Läs mer

Våga agera på svaret

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 1 Pet 1:6-7 Guld är … Läs mer

Kristen tro = lycka ✔️ (lögn)

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. 1 Pet 1:6-7 Är det … Läs mer