Ut ur fångenskapen

Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet. Jag ska hålla dig i handen, jag ska bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, till ett ljus för hednafolken, för att du ska öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset, ur fångenskapen dem som sitter i mörker. Jes 42: 6-7 Drygt 700 … Läs mer

Ledda av kärlek

En laglärd farisé frågade: “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” Jesus svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. … Läs mer

BEFRIADE

Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Kol 2:8 Möjlighet till befrielse – det är detta Jesus berättar om, det är detta Jesus offrat sitt liv för! Hur kan vi då vilja gå tillbaka till judedomen, skapa en mix … Läs mer

Rotade

Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom, rotade och uppbyggda i honom och grundade i tron i enlighet med den undervisning ni fått. Kol 2:6–7 Hur tog du emot Jesus? Jag gjorde det i glädje. Jag upplevde befrielse. Det kändes som om så många bitar föll på plats. Det blev … Läs mer

Fokuserad på Jesus

När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för … Läs mer

Lyhört tjänande – 2024

“…den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, och den som vill vara främst bland er skall vara de andras slav. Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” Matt 20: 26-28 På olika sätt – med … Läs mer

Förlåt, som vi blivit förlåtna

När Petrus frågar om förlåtelsen av andra, berättar Jesus liknelsen om den skuldtyngde tjänaren, som blev löst från sin skulld. När sedan den förlåtne tjänaren… …träffade en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Tog han fast honom och ville strypa honom och sade: Betala, vad du är skyldig! … När hans medtjänare … Läs mer

Vad blev det av din barnatro

Jesus sa: “Jag säger er sanningen: Om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni inte in i himmelriket.” Matt 18:3 Som barn trodde jag på Gud. Det var naturligt att tro på Gud, även om jag inte växte upp i ett “religiöst” hem, och det krävdes inga teologisk kunskaper eller läromässiga ställningstagande … Läs mer

Kliv ut i ljuset

Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Jes 9:2 Den 22 dec vände det – i år igen. Guds klocka har genom tidsåldrar tickat på, med samma exakthet. Den 25 december har vi i många hundra år firat Guds Sons … Läs mer