Genom bruset

Hör detta, alla folk! Lyssna, alla som lever i världen, både låg och hög, rik som fattig. Min mun ska tala vishet, mitt hjärtas tanke ska vara förstånd. Ps 49:2-4 När jag var ung, gillade jag klassisk musik: Alvén, Dvorak, Petersson-Berg, Grig var några favoriter. I de brusande mästerverken, kunde jag koncentrera mig och lyssna … Läs mer

Kärleken och de andliga gåvorna

Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu ska jag visa er en väg som vida överträffar alla andra: 1 Kor 12: 31 “Kärlekens väg” 1 Kor 13: 1-13 Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva. 1 Kor 14:1 Liksom frälsningens grund är Jesus … Läs mer

Vad söker vi 

Jesus sa: Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. (Matt 6:25-34) Var börjar meningen med livet? Det börjar naturligtvis hos livets Skapare!  Varför tar vi oss då mer tid att lyssna till världen och låter den påverka oss, än vi tar oss tid att faktiskt söka Guds … Läs mer

Heliga i Kristus Jesus

Till alla de heliga i Kristus Jesus som bor i Filippi, tillsammans med församlingsledarna och församlingstjänarna. (Fil 1:1) Heliga – enkelt uttryckt – vigda till, sammanbundna med, tillhöriga Gud, Fadern. Heliga är vi inte i vår egen kraft, heliga är vi i Kristus Jesus. Vi är därför inte mer eller mindre heliga, ingen är ett … Läs mer

Skuldbrevet är sönderrivet!

Se till att ingen fångar er med den tomma och förrädiska filosofi som bygger på mänskliga traditioner och världsliga makter och inte på Kristus. (Kol2:8) Många religiös människor jobbar hårt med sig själva. De oroar sig över brist på förmåga att nå fram till en nivå, där den gud de tror på inte längre fördömer … Läs mer

Dörren – Herden – Vägen

Detta är några av de bilder Jesus lägger på sig själv. Det tar bara bråkdelen av en sekund för att se det unikum som den grammatiska formen ger dessa bilder. Det finns bara en dörr, en herde, en väg! På många sätt talar Jesus om sig själv som den enda och när Jesus talar är … Läs mer

Vi har framtiden!

Jag i Kristus och Kristus i Fadern, det innebär: “Jag i Fadern – i Gud…” Amen! Tänk vilken oförtjänt verklighet vi får leva i, som tror på Jesus Kristus och låter oss omslutas av Honom. Vi lever redan här och nu i Gud, i Guds rike –  fast vi inte fysiskt alltid upplever det så. … Läs mer

Vem var Jesus, från Nasaret?

Frågan kan verka banal, men jag frågar inte för att få ett svar, utan för att du skall ge dig själv ett svar. Var Jesus en människa av kött och blod – inget mer? Då var Han ett föredöme och en religionsstiftare. Men var Han Guds Son, Guds utvalde, Guds Kristus – då är Han … Läs mer

Den 70:de årsveckan

Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka… Dan bok 9:27  Det vi nu ser hända i Israel, kan mycket väl vara det som blir orsaken till att det förbund, som många pekar på som inledningen av ändens svåra tid, kommer att tvingas fram. En tvingad situation, ett tvingande avtal, som måste … Läs mer

Herren söker oss

(Jag fick en hälsning vid sjutiden att dela denna morgon.) Herren söker inte vackra hus, väloljade organisationer eller verksamheter. Han söker såningsmän och skördearbetare. Än är det inte försent att så, men redan är det tid att skörda. Nu gäller uppdraget: “Gå ut i hela världen…”. Men tiden är kort, vad lägger vi den på? … Läs mer