Döda från lagen

Så har också ni, mina bröder, genom Kristi kropp dödats från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud. Så länge vi levde i köttet var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden. Men nu är vi lösta från lagen, eftersom vi har dött bort från det som höll oss fångna. Nu står vi i Andens nya tjänst och inte i bokstavens gamla tjänst.

Rom 7:4-6

Ett äktenskapsförbund varar livet ut, skriver Paulus tidigare i kapitlet Det enda som kan bryta det är den ena partens död. Först då, kan nytt äktenskap ingås.

Detta illustrerar hur det ny förbundet i Kristus verkar. Kristus tog lagen på sig själv när Han dog. Då dog lagen, liksom när en person i ett äktenskap dör. När vi böjer oss för Kristus, dör vi genom Hans död från lagens förbund och går befriade in i ett nytt förbund – nådens förbund – tillsammans med Kristus.

Alla människor är inbjudna att bli delaktiga i nådens förbund. Du som vill gå in i detta förbund – skjuta inte upp avgörandet till senare. Ingen av oss vet när vår tid runnit ut.

Lämna en kommentar