Vår nya tjänst

Ni var slavar under synden, men nu har ni av hjärtat börjat lyda den lära som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni befriade från synden och slavar hos rättfärdigheten – jag använder en enkel bild för er mänskliga svaghets skull. Så som ni förr ställde era kroppar i orenhetens och laglöshetens tjänst till laglöshet, så ska ni nu ställa era kroppar i rättfärdighetens tjänst till helgelse.

Rom 6:17-19

Alla människor har en herre. Antingen syndens och dödens herre, eller rättfärdighetens och livets herre.

Då vi ställt oss i Guds tjänst, skall vi sluta synda, för vi har tagit emot nåd och befrielse genom Jesus Kristus och bytt herre. Vår nya herre har ett helt annat mål än vår gamla, inte dödens mål, utan livets. Pris Ske Gud!

När vi alltså valt rättfärdighetens och livets herre, vänder vi oss bort från syndens tjänst, för att i helgelse tjäna rättfärdigheten.

Vi har kommit olika långt i kunskapen om hur vi agerar i denna tjänst. Låt oss därför varken döma eller ignorera andra – vi bär och bärs av varandra. Låt oss lyssna till Guds maningar genom bibelns och Andens ord – de två motsäger inte varandra.

Lämna en kommentar