Fortsätt sprida budet om Guds gåva

Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himlen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. (Mark 6:41)

Texten och sammanhanget är välkänt. Säkert har vi hört och läst vers 30-44 ett flertal gånger – jag vill bara vidga det något.

Jag vill påminna om att de som kallades “de” – är “du och jag” nu.

Det lärjungarna fick att dela, har vi fått att dela: Guds för evigt livsförvandlande evangelium!

Andraé Crouch var en låtskrivare och gospelsångare som starkt inspirerades av sin tids soul och disco. Sången “I´m Gonna Keep on Singin'” gavs ut i USA 1971. Lyssna till budskapet och reflektera över Pauls ord:

Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? (Rom 10:14)

Lämna en kommentar