FRÄLSARKRANS

Gud har inte sänt sin Son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd…

Frälst – gammalt ord för räddad. Det betyder att någon kommit till vår undsättning, då vi själva inte klarat av en sittuationen. Frälst ingår i ordet frälsarkrans – livboj – en bra bild för frälsningen.

Inför Gud och evigheten var vi hopplöst drunknande i syndens konsekvens. Då kastade Gud ut sin frälsarkrans till oss – Jesus Kristus. Det är nu upp till vara och en av oss att greppa räddningen – eller avstå.

Lämna en kommentar