Förförelsen – 8

Förförelsens tid: 3 -Tidslinjer och Delar

Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. 

ur Dan 9:27

_____

Man kan rita upp tre tidslinjer avs vedermödan och placera uppryckandet vid olika platser utmed denna. Man kan till detta tala om två tidslängder.

Om vi börjar med vedermödans tidslängd, så kan man mena att den varar sju år eller tre och ett halv år.

Daniels bok – som kanske är tydligast avs detta – berättar om ett kommande förbund. Förbundet delas i två perioder, med en dramatisk brytning i mitten.

Vissa kallar att detta ett “fredsavtal”, andra menar att förbundet troligen innehåller mer än ett fredsavtal – ex ngn form av avtal för religionsutövning. 

Ang religionsutövning, öppnar sig här en kommande unik lösning för hur Templebeget förvaltas och brukas. Kanske får judarna bygga ett tempel där, eller i vart fall ett offeraltare…? För ett offeraltare är profetiskt nödvändigt! Hur skall de annars tvingas upphör med offret – som förutsätter tillgången till offerplats och offeraltare och som ännu inte finns?

Med utgångspunkt från Daniels syner kommer alltså ett sjuårigt avtal att träffas. Några kallar hela denna tid vedermödan, andra kallar enbart tiden efter den dramatiska brytningen för vedermödan. Personligen kallar jag första delen förförandets del och den andra för vedermödans del.  

Not: En vecka i Daniel anses allmänt symbolisera ett år. Ett judisk år är 12 x 30 dagar – 12 månvarv – dvs 360 dagar.

Trygg!

Ha också ni tålamod och styrk era hjärtan, för Herrens ankomst är nära.

vers 8, ur Jak 5:7-11

____

Trygghet… Mitt i allt som pågår runt om oss – i våra personliga liv och globalt – har jag och du all anledning, möjlighet och rätt att upplev trygghet!

Om vi brister i detta, behöver vi öva oss i att förstå och hålla fast vid vad vi har i Jesus Kristus. Vi måste – parallellt med vakenhet och medvetenhet – också se och lära oss leva i det himmelrike Gud skänkt oss redan här och nu. Detta himmelrike är inte i våra yttre omständigheter, utan i våra hjärtan och tankar.

Ur detta himmelrike kan ingen rycka oss!

Förförelsen – 7

Förförelsens tid: 2 – UppmaNING vara vaken

“Var ständigt vakna och be om kraft att undfly allt som ska ske och kunna bestå inför Människosonen.”

Luk 31:36

_____

I detta inlägg vill jag återkomma till påståendet: “Jag väntar inte på Antikris, utan på Kristus!” Det används ibland på en arrogant sätt för att negligera frågorna runt Antikrist och ändens tid – hur vågar man göra det? 

Blundar man för att stora delar av Bibelns undervisning handlar om honom? Om nu Guds eget Ord varna för Antikrist finns det självklart en orsak! Där med har också vi anledning att försöka förstå denna undervisning och förmedla den – inte skoja bort och förringa den. 

Antikrist kommer, med den personlighet han har och i det tidsskede han träder fram, var den farligaste människa som någonsin funnits! 

Farlig därför att hans budskap blir väldigt intagande för den stora massan.

Farlig därför att hans utstrålning inte kommer att vara vilddjurs likande på något sätt. Snarare tror jag han utstråla lugn, trygghet, pondus, beslutsamhet, intelligens, ja allt vad människor kan eftersöka, hos en världsledare, när hoppet – mänskligt sett – tyck svårfunnet och världens problem hopar sig i ogreppbar omfattning.

Då Bibeln varnar för Antikrist, vill också jag varnar för honom!

I nästa del delar jag min syn på ordningen för de loss ryckta skeenden vi så ofta funderar över.

Förförelsen – 6

Förförelsens tid: 1

Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka…

ur vers 27, Dan 9:26-27

_____

Vad har nu det jag skriver om förföraren, vilddjuret – också kallad Antikrist – för betydelse? Skapar det inte lönlösa diskussioner, något man hånfullt kan plockar poäng på, genom uttalanden som: “Jag väntar inte på, Antikrist jag väntar på Kristus!”

För 20 år sedan, hade jag – om än med försiktighet – menat att “beträffande Antikrist” kan och behöver vi nog inget veta. Jag var då övertygad om ett uppryckande före vedermödan – inget andra alternativ fanns. Detta skulle ske blixtsnabbt, samtidigt som Antikrist skulle komma med förföljelse och lidande för de ofrälsta. De frälsta skulle aldrig behöva möta Antikrist.

Idag ser jag på Antikrist – med avsikt på uppryckandet och vedermödan – på annat sätt. Jag hävdar, att ett arrogant betraktande av frågorna runt honom kan bli förödande! 

Arbete och lön

Så ska de sista bli de första och de första bli de sista.

 vers16, ur Matt 20:8-16

____

Hur blir vår lön? Skall jag känna missmod och må dåligt, då jag tycker mig gjort så lite för Jesus?

Guds värdemätare är av annat slag än världens. Sanningen är, att det inte är antal arbetade timmar – det mätbara – som räknas, utan möjlighet och villighet.

Kanske får inte världsevangelisten den största lönen. Kanske får han eller hon samma lön som mamman eller pappan i den socialt sämst lottade familjen, som dagligen – i bön och handling – gör allt för att föra sin barn till Kristus.

I mediaskugga

… har under senaste halvåret händelserna i Mellanöstern fått utspela sig. Kamouflerat av corona har, de förändrade maktpositionerna där lämnats ganska oannonserade – medvetet eller omedvetet? Israel står ju generellt inte högt på medias bevakningslista – om inte Israel försvarar sig…

I denna länk påminner Holger Nilsson oss om vikten att inte tappa bort händelserna i den del av världen.

___

Farligt maktspel

flammor

27/6 2020

Kristen glädje

“Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen.”

Luk 10:10, läs gärna Fil 4:4-7

_____

Guds Ord talar mycket om glädje, men det är skillnad på glädje och glädje. 

Den glädje vi får ha som frälsta är en djup och evig glädje baserad på Guds nåd, Guds omsorg, Guds löften osv – den bottnar i Gud.

Den glädjen får vi alltid vandra i även om stundens omständigheter kanske är annorlunda. Den glädjen kan ingen ta ifrån oss! Den glädjen får vi förankra våra liv i – med tanke och tacksamhet.

Förförelsen – 5

Förföraren: 4 – huvud

“Nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.”

1 Kor 11:3

_____

Med begreppet huvud avses idag ofta intelligens. I äldre tid symboliserad huvud position och ansvar.

Vilddjurets huvuden pekar på ledande ställningar och ansvar.

Om vilddjurets sju huvuden, syftar på kommande positioner i en ny världsordning, kan de avse ledarskap för mäktiga organisationer typ: WHO – Världshälsoorganisationen, FN – Förenta Nationerna, RKK – Romersk-Katolska Kyrkan, WBG – Världsbanken m.fl.

Medan horn talar om vilddjurets auktoritet genom brutal fysisk makt och styrka, talar huvuden om vilddjurets auktoritet genom befattningspositioner.

Förförelsen – 4

Förföraren: 3 – Horn och Kronor

Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.

vers 1, ur  Upp 13:1-4

____

I djurens värd uppvisar horn makt och styrka – så också i människans.

Vem har inte sett bilder över militärparader. De slår ann en ton av folkfest, med leende medborgare och överhuvuden, men är förtäckta uppvisningar av horn de förfogar över.

Kan horn symboliserar: militär, polis, öppen övervakning, hemliga organisationer för angiver, domstolar, fängelser, utrotnings läger, mm. Och kan kronorna symbolisera hans oinskränkta makt över dessa. 

En människa – ett toppstyrande “vilddjur” – som omedelbart avlägsnar alla som ifrågasätter.    

Förförelsen – 3

Förföraren: 3 – En Hen?

Det hade tio horn och sju huvuden och tio kronor på sina horn, och hädiska namn på sina huvuden.

vers 1, ur  Upp 13:1-4

____

Vilddjuret – en människa?

Vilddjuret ges inte något genus ovan. Vilddjuret är ett det. Har detta en förbisedd betydelse? Kan denna könlöshet var profetiskt graverande? Kan Vilddjuret vara öppet asexuellt, fysiskt könlöst eller både och… en personifierad “hen”?

Asexuallitet är ett begrepp som ännu är ganska okänt. Enbart ca 1 procent av alla räknas som asexuella. Det handlar inte om liv i celibat eller tillfällig nedgång avs sexlust, utan om en medfödd personlighet, beskriven först i  slutet av 1900-talet.