Vårt kors

Sedan sade han till alla: “Om någon vill följa mig, ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig”.

Luk 9:23

Vad menar Jesus? Menar Han att vi skall korsfästa oss själva? Lägger vi den tolkningen på Hans ord, hur skall vi då fungera där vi är satta att verka?

Att Jesus verkligen använder ordet kors är tveklöst. Men jag tror inte Han menar att vi skall utplåna oss själv. Han menar – tänker jag – att vi var dag måste vara beredda att möta det förlöjligande och förorättande som det kan innebära att vara en kristen. Vi kan inte vika undan för massan, för politiskt korrekthet mm och samtidigt hävda att vi har Jesus Kristus som Herre.

Han led och dog för oss och våra skulder, låt oss då stå upp för Hans namn. Vi måste ta detta på allvar nu – i en snar framtid blir detta ett ofrånkomligt val.

Lämna en kommentar