“Är det detta Du vill?”

Detta är ord jag fått att dela. Det gäller många och det är gäller nu, inte i morgon, inte en kammande tid, det är högaktuellt!

Du kan ha vilken position som helst, både i den profana världen och i den kristna: Men är det detta Gud vill med ditt liv?

Vissa göranden är odiskutabelt sådana som Gud förbjuder – det är uppenbar synd! Lämna omedelbart det liv, de handlingar du vet är synd, eller i din ande upplever inte känns rätt!

Men det finns så mycket mer hos oss kristna, som inte är vad Gud vill. En del är sådant vi själva vill och sedan cementerar som “vårt kall”. Sådant som vi – när vi fullgjort det – tycker gör oss värda, eller berättigade till att göra som vi vill med resten av vårt liv. Vi ger någon eller några få procent av vårt liv till: Gudstjänstbesök, bibelläsning, bön, deltagande i församlingens funktioner osv. Sedan menar vi att: “Efter allt vi gjort – har vi nu inte rätt att se vilka filmer vi vill, läsa vilka böcker vi vill, ägna oss åt hobbys som vi vill, semestrar som vi vill, välja arbete som vi vill, osv”: Men är det detta Gud vill?

Vi måste släppa alla former av belöningssystem. Vårt “kristna liv” får inte bli en handelsvara, som ger oss rätt att köpa oss fria från Gud då och då – eller mestadels…. Vi måste fråga Gud angående vårt nuvarande kristna engagemang: “Herre det jag gör för dig, är detta vad Du vill?” Och frågan måste få genomsyra alla våra livsval. Vi måste innesluta hela livet i frågan: “Lever jag enligt Din vilja – i alla mina val?”

Att inte ta detta på allvar nu, kommer snart visa sig ha varit ett förödande misstag!

“Den som inte tar sitt kors och följer mig
är mig inte värdig.” 

Matt 10:11, 16:23
Mark 8:34
Luk 9:23, 14:27

Budskapet är genomsyrande och alldeles för tydligt, för att kunna bortförklaras! Vi ger inte bara en begränsad nisch i våra liv till Jesus, vi ger Honom hela livet – kluvenheten kommer inte att längre att “fungera”. 

Lämna en kommentar