Bögfrågan är inte så viktig!

Om vi räds att den frågan kommer splittra kristenheten, blundar vi för något mycket, mycket, allvarligare – mer allvarligt än något annat!

Ofta görs HBTQ till en enskild, väldigt stor fråga. Vi diskuterar och för fram bevis för att HBTQ, pride och allt som kan kopplas till detta, är mot Guds ordning, vilja och lag och även då det är så, är frågan i sig ändå inte särskilt viktig. Men den är ytterst avslöjande, och ställer en totalt grundläggande fråga till kristenhetens och den enskilde kristnes förhållande till Guds Ord:

Är Gud Ord, Guds Ord till människan,
eller människans ord om Gud?

Vad andra tycker i detta är inte intressant och det finns ingen mellanväg. Även om fem av tio vacklar i detta, måste du fatta ditt beslut. Antingen tror du att Bibeln är Guds Ord till dig, eller tror du att den är en samling skrifter av människor om deras personliga tankar och erfarenheter av Gud.

Detta är splitringen inom kristenheten, och den har pågått länge. “Bögfrågan” är bara ett utslag av den mest undanträngda frågan: Hur förhåller vi oss till Guds Ord. 

När den frågan undviks från ledares håll, slutar de vara ledare och blir istället vilseledare. De slår undan grunden för kristen tro.

kommer – tro mig – Bibeln och koranen jämställas. Då kommer kristen tro och islam vävas samman. Vi ser tendenserna redan nu – är du vaken och medveten?

Jag uppmanar dig, i Jesu Kristi namn! Kom till insikt om vikten av ditt personliga beslut i tron på vems ord Guds Ord är! Den insikten löser frågan om HBTQ, islam och många fler. 

Denna insikt är absolut grundläggande, den är svärdet och splittringen – som kommer bli oundviklig. Sök inte någon mellanväg, gör dig redo! 

Lämna en kommentar