Vill du dela en seger?

Resumén av påsken är att Jesus Kristus har segrat, Han vill dela segern med oss alla.

När jag handlat orätt mot någon, är det naturligt att jag ber om förlåtelse och försöker återställa vad jag orsakat. 

Påsken påminner om Guds totalt motsatta handlande. För innan jag ens riktigt förstått mitt eget agerande, är det Gud som säger: “Jag förlåter dig! Jag har också makt att lösa dig från dig skuld.”

Där, inför denna sanning stod jag själv just, fyllda femton, strax efter påsk 1969. Jag var – som vi alla – förlåten, men hade inte personligen accepterat förlåtelsens verk. Jag var förlåten, men behövde tillåta – och tillät – Jesus Kristus att dela sin seger med mig.

Så enkelt det var! Men hur är det för dig? Säger du “Ja, tack!”, eller står du fast vid ditt “Nej!”? Det finns inget mitt i mellan!

Här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av Hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.

Ur Rom 3:22-24

Lämna en kommentar